เงินฝาก

หลากหลายทางเลือกด้านการออมกับธนาคารซิตี้แบงก์

หลากหลายทางเลือกด้านการออมกับธนาคารซิตี้แบงก์

การธนาคาร

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ท่านว่าการให้คำปรึกษาทางด้านการเงินมีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ ธนาคารซิตี้แบงก์ขอเสนอรูปแบบการบริการะดับสากล โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่างๆ ที่ตรงต่อความต้องการของท่าน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บริหารการเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความคล่องตัวในการเบิกเงินสด

บัญชีกระแสรายวัน

บัญชีกระแสรายวัน

เบิกเงินสดหรือจ่ายเช็คด้วยความคล่องตัวและสะดวกสบาย

บัญชีเงินฝากประจำ

บัญชีเงินฝากประจำ

รับผลตอบแทนจากเงินฝากประจำอย่างเต็มที่ คุ้มค่าทุกช่วงเวลา

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

บริการการเงินสำหรับท่านที่มีความต้องการในเงินตราต่างประเทศ

วงเงินเบิกเกินบัญชี

วงเงินเบิกเกินบัญชี

บริหารการเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพได้คล่องตัวขึ้นยิ่งขี้น

บัญชีซิตี้วัน

บัญชีซิตี้วัน

บริหารการเงินและรักษาผลประโยชน์ของท่านในรูปแบบของบัญชีครบวงจร