บัญชีเงินฝากประจำ

รับผลตอบแทนจากเงินฝากประจำ
อย่างเต็มที่

รับผลตอบแทนจากเงินฝากประจำอย่างเต็มที่

บัญชีเงินฝากประจำ

ให้ท่านได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำอัตราสูงและคุ้มค่าทุกช่วงเวลาจากหลายทางเลือกในการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ ด้วยระยะเวลาการฝากเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เลือกตามความเหมาะสมของท่าน

สิทธิประโยชน์
  • สามารถเปิดบัญชีเป็นสกุลบาท
  • รับผลตอบแทนจากเงินฝากอย่างเต็มที่ เปิดบัญชีเงินฝากประจำเริ่มต้นที่ 100,000บาท โดยต้องมียอดเงินรวมในทุกบัญชีตั้งแต่ 1,000,000บาท
  • คล่องตัวด้วยหลากหลายระยะการฝากเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 60 เดือน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

บัญชีเงินฝากประจำธรรมดา

อีกทางเลือกในการเพิ่มผลตอบแทนทางการเงินให้แก่ท่านด้วยบริการเงินฝากประจำที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงตามสภาวะตลาดโดยมีระยะเวลาให้เลือกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 60 เดือน

ไม่เพียงแต่ดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ท่านยังสามารถนำเงินฝากมาค้ำประกันเพิ่อขอรับอนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชีสูงสุดได้ถึง 100% ของยอดเงินในบัญชีเงินฝากประจำรวมกัน

บัญชีฝากประจำแบบรับดอกเบี้ยรายงวด

ท่านสามารถเลือกระยะเวลาในการรับดอกเบี้ยล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกำหนดการฝาก โดยไม่ต้องพะวงกับอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แน่นอนตามสภาวะตลาด

ท่านสามารถเลือกฝากเงินได้ตั้งต่ 6 เดือน ถึง 60 เดือน

อัตราขั้นต่ำการฝากเงินของบัญชีฝากประจำแบบรับดอกเบี้ยรายงวด คือ 500,000 บาท

บัญชีเงินฝากประจำ Flexible

ทางเลือกใหม่ในการฝากเงินที่ไม่ทำให้เงินฝากประจำของท่านถูกแช่แข็ง ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ท่านสามารถถอนเงินได้ก่อนกำหนด บ่อยครั้งเท่าที่ท่านต้องการ ทางATM ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง และซิตี้แบงก์ออนไลน์

ท่านยังสามารถรับดอกเบี้ยยอดเงินส่วนที่เบิกถอนก่อนกำหนดจะ ตามอัตราที่ธนาคารฯกำหนดและเงินฝากส่วนที่คงเหลือจะได้รับดอกเบี้ยสูงสุดในอัตราที่ตกลง ณ วันเปิดบัญชี

อัตราขั้นต่ำการฝากเงินของบัญชีฝากประจำแบบรับดอกเบี้ยรายงวด คือ 200,000 บาท

สมัครที่นี่
ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แแขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: 02-081-099902-081-0999
ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 4, 4/1-2, 4/4 ชั้น 4 ห้อง B411-12 แบงก์โซน ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: 02-677-499902-677-4999
ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเดอะคริสตัล
เลขที่ 213, 215 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล Phase 3 อาคาร I ห้องเลขที่ 301 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร: 02-079-744402-079-7444

 

สมัครวันนี้


Disclaimers:

  • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย รายละเอียดและเงื่อนไขธนาคารฯ เป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน