ข้อมูลความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต

ข้อมูลความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต

ข้อมูลความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต

ข้อมูลความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต

เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้บริการออนไลน์แบงก์กิ้งของคุณปลอดภัย ทั้งบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโทรศัพท์มือถือ ซิตี้แบงก์ขอแนะนำให้คุณทำตามวิธีง่ายๆ ดังต่อไปนี้

คลิก เพื่อขยาย และคลิก เพื่อย่อรายละเอียด

ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ
ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

คุณไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่น ในอินเตอร์เนทคาเฟ่ หรือคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น สำหรับบริการออนไลน์แบงก์กิ้ง เพราะคอมพิวเตอร์เหล่านั้นอาจจะมีโปรแกรมที่สามารถเข้าถึงและดึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

ใช้บริการออนไลน์แบงก์กิ้งอย่างปลอดภัย
ใช้บริการออนไลน์แบงก์กิ้งอย่างปลอดภัย

พิมพ์ http://www.citibank.co.th ลงใน address bar โดยตรงทุกครั้ง เพื่อความมั่นใจว่าคุณได้เข้าสู่เวบไซต์ของธนาคารซิตี้แบงก์ที่ถูกต้อง

ตรวจสอบว่า URL ของเวบไซต์ธนาคารซิตี้แบงก์ ได้เปลี่ยนจาก http:// เป็น https:// และมีไอค่อนรูปกุญแจแสดงไว้ที่บริเวณด้านล่างของจอคอมพิวเตอร์ เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องใส่รหัสเข้าใช้งานออนไลน์แบงก์กิ้ง หรือมีความจำเป็นที่เวบไซต์ต้องมีการเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

คุณสามารถคลิกบนรูปกุญแจดังกล่าว ซึ่งจะปรากฏรายการรับรองเรื่องความปลอดภัยขึ้นที่หน้าจอ รายการรับรองเรื่องความปลอดภัยนี้ควรจะรับรองความปลอดภัยสำหรับ http://www.citibank.co.th

กดปุ่มออกจากระบบทุกครั้งที่คุณใช้บริการออนไลน์แบงก์กิ้งเสร็จสิ้น ไม่ควรกดปิดเบราเซอร์ (web browser) เท่านั้น

แจ้งข้อมูลการติดต่อล่าสุดของคุณกับทางธนาคารฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะจะทำให้เราสามารถติดต่อคุณได้ทันท่วงที หากมีธุรกรรมทางธนาคารที่น่าสงสัยเกิดขึ้นกับบัญชีของคุณ

ตรวจสอบบัญชีของคุณอย่างสม่ำเสมอ และติดต่อธนาคารฯ ทันทีที่ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง โทร.1588 หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมธนาคารทางออนไลน์

ป้องกันรหัสผ่านของคุณ
ป้องกันรหัสผ่านของคุณ

รหัสผ่านของคุณควรจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างตัวเลขและตัวอักษร และมีความยาวอย่างน้อย 6 อักขระ โดยที่ไม่ใช้ตัวอักษรหรือตัวเลขใดๆ ซ้ำกันเกิน 1 ครั้ง

รหัสผ่านของคุณไม่ควรมีลักษณะเหมือนกับรหัสผู้ใช้ เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของคุณ

ควรจำรหัสผ่านของคุณ และไม่บันทึกข้อมูลรหัสผ่านไว้ที่ใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงในโทรศัพท์มือถือ

ควรเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณอยู่เสมอ

ควรใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกัน ระหว่างการใช้บริการออนไลน์แบงก์กิ้ง และบริการออนไลน์อื่นๆ

ควรมั่นใจว่าไม่มีใครแอบมองในขณะที่คุณกำลังใส่รหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ และไม่ควรเปิดเผยข้อมูลรหัสผ่าน หรือเปิดช่องทางให้ผู้อื่นเข้าถึงรหัสผ่านของคุณได้

ไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของคุณกับผู้ใดทั้งสิ้น แม้ว่าบุคคลนั้นจะอ้างว่าเป็นพนักงานของธนาคารซิตี้แบงก์ก็ตาม

One-Time PIN (OTP)
One-Time PIN (OTP)

ไม่ควรให้ผู้อื่นใช้งาน หรือเก็บโทรศัพท์มือถือของคุณ โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่มีหมายเลขซึ่งใช้ลงทะเบียนเพื่อรับ OTP จากทางธนาคารฯ

ไม่ควรเปิดเผย OTP ให้กับผู้ใดทั้งสิ้น

แจ้งข้อมูลการติดต่อล่าสุดของคุณกับทางธนาคารฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ป้องกันคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของคุณ
ป้องกันคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของคุณ

ไม่ควรเลือกบันทึกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบออนไลน์แบงก์กิ้ง แบบอัตโนมัติบนเบราเซอร์ (web browser)

ควรมั่นใจว่าคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของคุณมีการติดตั้งโปรแกรม anti-virus ล่าสุด และอัพเดทโปรแกรมหรือฐานข้อมูลไวรัสอยู่เสมอทันทีที่มีการแจ้งเตือน เพื่อป้องกันไวรัสชนิดใหม่ๆ ที่อาจทำอันตรายกับอุปกรณ์ของคุณ

ควรติดตั้งโปรแกรมไฟร์วอลล์ (Firewall) เพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของคุณโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต และควรมั่นใจว่ามีการอัพเดทโปรแกรมอยู่เสมอ

ควรมั่นใจว่ามีการอัพเดทระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือของคุณอยู่เสมอ

ควรลบข้อมูลการใช้อินเตอร์เนททุกครั้งหลังจากการใช้งานอินเตอร์เนทเสร็จสิ้น เพื่อลบข้อมูลทางบัญชีของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่คุณใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

หากคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่ารายการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน (File & Print sharing) ไม่ได้ถูกเปิดใช้งานอยู่ ในขณะที่คุณกำลังเชื่อมต่อกับระบบ

ทำการสำรองข้อมูล (Data Backup) ที่สำคัญของคุณอยู่เสมอ

ควรใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูล (Encryption Technology) เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเชื่อมต่อเนตเวิร์กแบบไร้สาย
การเชื่อมต่อเนตเวิร์กแบบไร้สาย

ควรตั้งรหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อเนตเวิร์กแบบไร้สาย เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ใช้เนตเวิร์กที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าใช้เนตเวิร์กแบบไร้สายของคุณ

ไม่ควรเปิดเผยชื่อเนตเวิร์ก (SSID - Service Set Identifier) เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใช้เนตเวิร์กจากภายนอกเข้ามาเชื่อมต่อเนตเวิร์กแบบไร้สายของคุณ

ควรเข้ารหัสสำหรับการเคลื่อนย้ายข้อมูล (Data Transmission Encryption) เพื่อป้องกันเนตเวิร์กแบบไร้สายของคุณ

ควรอนุญาตให้เฉพาะอุปกรณ์ที่มีการลงทะเบียนตรวจสอบ เชื่อมต่อเนตเวิร์กแบบไร้สายของคุณเท่านั้น

ระมัดระวังอีเมลล์ล่อลวง
ระมัดระวังอีเมลล์ล่อลวง

อีเมลล์ล่อลวง คือ อีเมลล์ในลักษณะปลอมแปลงให้ผู้รับเข้าใจว่าเป็นอีเมลล์ที่ถูกต้อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อล่อลวงให้ผู้รับเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลทางบัญชี รหัสเอทีเอ็ม ซึ่งสามารถนำไปกระทำการทุจริตต่อไปได้ ด้วยการให้คุณตอบกลับอีเมลล์ หรือทำรายการเชื่อมโยงไปยังเวบไซต์อื่นๆ ที่ดูน่าเชื่อถือ

ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทางการเงิน หรือบัตรเครดิต บนเวบไซต์ที่น่าสงสัยหรือไม่มีความน่าเชื่อถือ

ไม่เปิดอีเมลล์ที่มีไฟล์แนบซึ่งส่งมาจากบุคคลที่คุณไม่รู้จัก หรือลงโปรแกรมใดๆ ซึ่งไม่ทราบที่มา

ธนาคารจะไม่ส่งอีเมลล์ถึงคุณเพื่อขอรหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เป็นความลับทั้งสิ้น คุณไม่ควรตอบรับอีเมลล์ใดๆ ที่ขอรหัสผ่าน หรือเปิดเผยข้อมูลรหัสผ่านของคุณให้กับผู้อื่นโดยเด็ดขาด

คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างอีเมลล่อลวง

ระมัดระวังซอฟท์แวร์สอดแนม (Spyware)
ระมัดระวังซอฟท์แวร์สอดแนม (Spyware)

ซอฟท์แวร์สอดแนม คือ ซอฟท์แวร์ที่ออกแบบเพื่อสังเกตการณ์หรือดักจับข้อมูลการใช้อินเตอร์เนท โดยถูกติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ด้วยความยินยอมจากผู้ใช้หรือไม่ก็ตาม) เมื่อมีการดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ เกม หรือสกรีนเซฟเวอร์ จากเวบไซต์ต่างๆ ซอฟท์แวร์สอดแนมเหล่านี้มักจะอ้างว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ

ซอฟท์แวร์สอดแนมสามารถแอบดักข้อมูลและเข้าถึงรหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต และบันทึกเวบไซต์ที่ผู้ใช้เข้าถึง นอกจากนี้ ยังสามารถอ่านข้อมูลในจานบันทึก (Hard Drive) ทำให้การใช้งานบนคอมพิวเตอร์ล่าช้า เนื่องจากการใช้ทรัพยากรระบบที่สูงเกินปกติ ส่งผลไปถึงความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

ไม่ควรล็อกอินเข้าสู่ระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์ในขณะที่คอมพิวเตอร์ของคุณมีซอฟท์แวร์เหล่านี้ติดตั้งอยู่ หากในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีซอฟท์แวร์ที่อ้างว่าสามารถเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เนท หรือมีแถบเครื่องมือจากซอฟท์แวร์บุคคลที่สาม คุณอาจกำลังใช้ซอฟท์แวร์ที่มีความสามารถในการดักจับข้อมูลการใช้อินเตอร์เนท เราขอแนะนำในคุณลบซอฟท์แวร์เหล่านั้นทิ้งไป

ความปลอดภัยของซิตี้แบงก์ ออนไลน์
ความปลอดภัยของซิตี้แบงก์ ออนไลน์

การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล และการมอบประสบการณ์ในการใช้บริการออนไลน์แบงก์กิ้งอย่างปลอดภัยให้กับลูกค้า ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของธนาคารซิตี้แบงก์

การเข้ารหัสข้อมูลแบบ

ทุกข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์กับคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณ จะถูกเข้ารหัสและถอดรหัสด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดแบบหนึ่งในขณะนี้

การยกเลิกการเชื่อมต่อกับระบบแบบอัตโนมัติ

หากไม่มีการใช้งานในระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์เป็นเวลากว่า 5 นาที ระบบจะทำการยกเลิกการเชื่อมต่อของคุณกับระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลของลูกค้า

ธนาคารซิตี้แบงก์มีมาตรฐานที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลของลูกค้า และมีการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานนั้นๆ

คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อแนะนำสำหรับการป้องกันการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต

แจ้งเหตุละเมิดทางออนไลน์
แจ้งเหตุละเมิดทางออนไลน์

หากคุณเชื่อว่ามีการละเมิดข้อมูลบัญชีของคุณทางออนไลน์โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีธุรกรรมธนาคารทางออนไลน์เกิดขึ้นกับบัญชีของคุณ โดยที่คุณไม่ได้เป็นผู้กระทำ กรุณาแจ้งทันทีที่เจ้าหน้าที่ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง โทร. 1588

  • เหตุละเมิดทางข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินความเสียหาย หากมีความสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลเกิดขึ้นจริง ทางธนาคารฯ จะตรวจสอบเหตุละเมิดนั้นๆ ต่อไป
  • ทางธนาคารฯ จะมีการแจ้งผลการตรวจสอบเหตุละเมิดเป็นระยะๆ หากแต่ความรวดเร็วในการค้นหาวิธีแก้ไขเหตุละเมิด ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและรายละเอียดของเหตุละเมิดนั้นๆ
  • ในระหว่างการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ของเราอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุละเมิดของคุณเพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขเหตุละเมิดได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้ใช้บริการออนไลน์แบงก์กิ้ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการป้องกันตนเองจากภัยทางออนไลน์ ดังนี้

  • คุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บรหัสผ่านของคุณเป็นความลับ และมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงหรือค้นเจอรหัสผ่านนั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม รวมไปถึงการตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีใครแอบมองในขณะที่คุณกำลังใส่รหัสผ่านของคุณ
  • ไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่น ในอินเตอร์เนทคาเฟ่ หรือคอมพิวเตอร์ที่ไม่น่าเชื่อถือ สำหรับบริการออนไลน์แบงก์กิ้ง
  • หากคุณเชื่อว่ามีการโจรกรรมหรือการสูญหายของหมายเลขบัตรเครดิต และ/หรือ รหัสเอทีเอ็มของคุณ หรือมีธุรกรรมธนาคารทางออนไลน์เกิดขึ้นกับบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต กรุณาแจ้งทันทีที่เจ้าหน้าที่ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง โทร. 1588
  • กรุณาอ่าน และทำตามวิธีการใช้บริการออนไลน์แบงก์กิ้งอย่างปลอดภัยของธนาคารซิตี้แบงก์ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือของคุณ
  • ควรมั่นใจว่าคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือของคุณไม่มีความเสียหายทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การสูญหายของข้อมูล และไม่มีไวรัสต่างๆ ติดตั้งอยู่ในเครื่อง
  • ไม่ควรเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือวางโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้ ในขณะที่คุณกำลังใช้บริการออนไลน์แบงก์กิ้งง
  • คุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการอ่าน และทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการออนไลน์แบงก์กิ้ง ที่คุณได้ตกลงยินยอมก่อนเข้าใช้บริการออนไลน์แบงก์กิ้งของธนาคารซิตี้แบงก์