คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

รายละเอียดคู่มือสมาชิก
บัตรเครดิตซิตี้และ
บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

รายละเอียดคู่มือสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

บัตรเครดิตซิตี้ ซีเล็คท์ วีซ่า

คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ 

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด / วีซ่า

คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ 

บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ 

บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ 

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ มาสเตอร์การ์ด / วีซ่า

คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ 

บัตรเครดิตซิตี้พารากอน เอ็มโพเรียม เดอะมอลล์ ซีเล็คท์ วีซ่า

คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ 

บัตรเครดิตซิตี้พารากอน เอ็มโพเรียม เดอะมอลล์ รีวอร์ด วีซ่า

คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ 

บัตรเครดิตซิตี้พารากอน เอ็มโพเรียม เดอะมอลล์ วีซ่า

คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ 

บัตรเครดิตซิตี้แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด

คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ 

บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัญชี เรดดี้เครดิต

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้สัญญาเงินกู้บัญชี ซิตี้ เรดดี้เครดิต

แจ้งเปลี่ยนแปลงแผนคุ้มครองบัตรเครดิตซิตี้รีวอร์ด และแพลตตินั่มรีวอร์ด (บัตรฯซิตี้เอ็ม และบัตรฯแม็คโคร)
มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

  • ธนาคารฯ ทำการเพิ่มวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างเดินทางจากวงเงินประกันสูงสุด 5,000,000 บาทต่อบัตร เป็น USD 200,000* ต่อบัตร และธนาคารฯเพิ่มวงเงินคุ้มครองกรณี กระเป๋าเดินทางสูญหายสูงสุด หายสูงสุด จากวงเงินประกันสูงสุด 20,000 บาท เป็น USD 700* ต่อผู้ถือบัตร
  • ธนาคารฯ ขอแจ้งยกเลิกแผนคุ้มครองการซื้อสินค้าที่ชำระผ่านบัตรฯ
  • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริษัท จาร์ดีน ลอยด์ ทอม์ปสัน จำกัด โทร. 0-2626-5605-7
*หมายเหตุ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ.วันที่เกิดเหตุ