คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

รายละเอียดคู่มือสมาชิก
บัตรเครดิตซิตี้และ
บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

รายละเอียดคู่มือสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ

คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้

บัตรเครดิตซิตี้ ซีเล็คท์ วีซ่า

คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ 

บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ วีซ่า / มาสเตอร์การ์ด

คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด วีซ่า / มาสเตอร์การ์ด

คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ 

บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ 

บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ 

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ วีซ่า / มาสเตอร์การ์ด

คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ 

บัตรเครดิตซิตี้แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด

คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ 

บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

คู่มือและสิทธิประโยชน์ของบัญชี เรดดี้เครดิต

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้สัญญาเงินกู้บัญชี ซิตี้ เรดดี้เครดิต

แจ้งเปลี่ยนแปลงแผนคุ้มครองบัตรเครดิตซิตี้รีวอร์ด และแพลตตินั่มรีวอร์ด (บัตรฯแม็คโคร)
มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

  • ธนาคารฯ ทำการเพิ่มวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างเดินทางจากวงเงินประกันสูงสุด 5,000,000 บาทต่อบัตร เป็น USD 200,000* ต่อบัตร และธนาคารฯเพิ่มวงเงินคุ้มครองกรณี กระเป๋าเดินทางสูญหายสูงสุด หายสูงสุด จากวงเงินประกันสูงสุด 20,000 บาท เป็น USD 700* ต่อผู้ถือบัตร
  • ธนาคารฯ ขอแจ้งยกเลิกแผนคุ้มครองการซื้อสินค้าที่ชำระผ่านบัตรฯ
  • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริษัท จาร์ดีน ลอยด์ ทอม์ปสัน จำกัด โทร. 0-2626-5605-7
*หมายเหตุ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ.วันที่เกิดเหตุ