รับกระเป๋าเดินทางขนาด 20"

รับกระเป๋าเดินทางขนาด 20"

และคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด 2,000 คะแนน

เมื่อทำการสมัครบัตรเครดิตซิตี้รีวอร์ดทางออนไลน์

 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด สูงสุด 5 เท่า เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และหมวดการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ*

  รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด สูงสุด 5 เท่า เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และหมวดการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ*

 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด สูงสุด 7 เท่าเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ในหมวดข้างต้น*

  รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด สูงสุด 7 เท่าเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ในหมวดข้างต้น*

 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 5,000 คะแนน เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ในหมวดข้างต้นครบ 150,000 บาทต่อ 1 ไตรมาส

  รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 5,000 คะแนน เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ในหมวดข้างต้นครบ 150,000 บาทต่อ 1 ไตรมาส

 • แลกรับของกำนัลซิตี้ รีวอร์ดได้เร็วและใช้คะแนนสะสมน้อยกว่า ผ่านทาง www.citibank.co.th

  แลกรับของกำนัลซิตี้ รีวอร์ดได้เร็วและใช้คะแนนสะสมน้อยกว่า ผ่านทาง www.citibank.co.th

* คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดพิเศษตามหมวดข้างต้นจำกัดที่การใช้จ่ายสูงสุด 20,000 บาทต่อรอบบัญชี เงื่อนไขและเอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิต