Your browser does not support JavaScript! Pls enable JavaScript and try again.
บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

ชีวิตไม่ติดกับเงื่อนไข ไร้ค่าธรรมเนียม

สมัครเลย

ชีวิตง่ายๆ ด้วยบัตรเครดิตใบเดียว

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี

ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
ไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระบิล
บัตรเครดิตล่าช้า และไม่มี
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรฯ ใหม่

ค่าธรรมเนียม การกดเงินสดเพียง 1%
ค่าธรรมเนียม การกดเงินสดเพียง 1%

ณ ตู้เอทีเอ็มของธนาคาร
ใดก็ได้ทั่วประเทศ
(ค่าธรรมเนียมปกติ 3%)

สิทธิประโยชน์พิเศษ ทุกเดือน
สิทธิประโยชน์พิเศษ ทุกเดือน1

และสิทธิพิเศษ ณ ร้านค้าชั้นนำ
ในเดือนเกิด

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครดิตเงินคืน
เครดิตเงินคืน 1%2

ที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ทุกสาขาทั่วประเทศ
เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุก 800 บาท/เซลส์สลิป*
(กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน)

หากคุณมีบัตรเครดิตซิตี้แล้ว?

แนะนำเพื่อนสมัครผลิตภัณฑ์ซิตี้

โปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน

เพียงแนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตซิตี้

รับเครดิตเงินคืนขั้นต่ำ 1,000 บาท* ยิ่งแนะนำมาก ยิ่งได้มาก
 

แนะนำเพื่อนคลิก

สิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

แปลงยอดใช้จ่ายให้เป็นการแบ่งชำระรายเดือนด้วย Citi Flexibill
บริการแบ่งชำระยอดบัตรเครดิต

เปลี่ยนยอดบัตรเครดิตซิตี้
เป็นรายการแบ่งชำระรายเดือน

รับเงินด่วนได้ทันทีเพื่อให้ทุกสิ่งราบรื่นด้วย Citi Quick Cash
บริการเงินสดโทรสั่งได้

สะดวก ง่าย รวดเร็ว
รับเงินสดโอนเข้าบัญชี
ภายใน 1 วันทำการ

เริ่มต้นใช้ชีวิตอย่างไม่มีเงื่อนไขในเวลาเพียง 10 นาที

สมัครบัตรฯ ซิตี้ ซิมพลิซิตี้ ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

ฟรีค่าธรรมเนียม
รายปีตลอดชีพ

อายุ 20 ปีขึ้นไป

เกณฑ์การรับสิทธิ์ ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรฯ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัว
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรฯ สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด/สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, สำเนาบัญชีส่วนตัว

เงื่อนไขและข้อกำหนด สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัตรเครดิตซิตี้เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

 • 1รับโค้ดส่วนลด 200 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ยอดกดเงินสด เงินสดโทรสั่งได้ หรือ รายการ Citi PayLite 2,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ และใช้จ่ายครบ 3 ครั้ง/เดือน (รายการ Citi PayLite หรือ เงินสดโทรสั่งได้ จะนับยอด ณ ตอนทำรายการเพียงครั้งเดียว ไม่นับยอดแบ่งชำระรายเดือน) สงวนสิทธิ์สำหรับ 1,000 ท่านแรกที่ลงทะเบียนสำเร็จในแต่ละเดือน (นับบัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด® รวมกัน) โค้ดส่วนลดจะถูกจัดส่งทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับทางธนาคาร ภายใน 60 วันหลังจากจบโปรแกรมในแต่ละเดือน โดยลูกค้าจะต้องคงสภาพสมาชิกฯ บัตรจนถึงวันที่ทำการจัดส่งโค้ดส่วนลด
 • 2จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุดครั้งละไม่เกิน 1,600 บาท/เซลส์สลิป และ จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 48 บาท/เดือน ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อเข้าร่วมรายการทาง SMS พิมพ์ GAS เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228 (3 บาทต่อ SMS) 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
 • บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้ เป็นบัตรฯ ที่ไม่มีระบบคะแนนสะสม
 • อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 16 ต่อปี, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดร้อยละ 1 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน, บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้ เป็นบัตรที่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือกรณีบัตรหาย/ชำรุด ค่าติดตามทวงหนี้, ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตามแต่จุดผู้ให้บริการ ตั้งแต่ 0 บาท ถึง 50 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรายการ 200 บาท, ค่าติดตามทวงถามหนี้ 50 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระหนึ่งงวด และ 100 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด ไม่คิดค่าติดตามทวงถามหนี้หากหนี้ค้างชำระไม่เกิน 1,000 บาท (มีผลบังคับตั้งแต่ 12 กันยายน 2564 เป็นต้นไป), ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ร้อยละ 2.5 ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของบัตรมาสเตอร์การ์ด และ/หรือ วีซ่า สำหรับรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารฯ จะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.citibank.co.th
 • สิทธิในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 10,000,000 บาท ต่อบัตร เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรฯ
  • วงเงินชดเชยสูงสุด 7,000 บาทต่อผู้ถือบัตร หากเกิดความล่าช้าของเที่ยวบินเกิน 4 ชั่วโมง หรือยกเลิก สำหรับทั้งเที่ยวบินในและต่างประเทศ
  • วงเงินชดเชยสูงสุด 7,000 บาทต่อผู้ถือบัตร กรณีที่มีการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางเกิน 6 ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินที่มีจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเมื่อเดินทางจากประเทศไทย
  • วงเงินชดเชยสูงสุด 25,000 บาทต่อผู้ถือบัตร กรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย สำหรับเที่ยวบินที่มีจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเมื่อเดินทางจากประเทศไทย
 • ข้อจำกัดในการคุ้มครอง เงื่อนไข รวมถึงค่าเสียหายส่วนแรกที่สมาชิกบัตรฯ ต้องรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับแผนคุ้มครองที่ออกโดยบริษัทรับประกันภัยผ่านบริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 098-249-5657
แสดงเพิ่มเติม