• รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 4 เท่า เมื่อใช้จ่าย ณ ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลอดภาษีทั่วโลก

  รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 4 เท่า เมื่อใช้จ่าย ณ ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลอดภาษีทั่วโลก

 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 2 เท่า ทุกการใช้จ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 2 เท่า ทุกการใช้จ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • รับส่วนลดเพิ่มทันที 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ

  รับส่วนลดเพิ่มทันที 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ

 • รับเครดิตงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ

  รับเครดิตงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขการสมัครบัตรฯ + เอกสารประกอบการสมัครบัตรฯ