โปรโมชั่นเพื่อนแนะนำเพื่อน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและเพื่อนในแบบฟอร์มด้านล่าง สำหรับการแนะนำสมัครบัตรเครดิตซิตี้ และ/หรือบัญชีซิตี้เรดดี้เครดิต

เครดิตเงินคืนที่ท่านจะได้รับจากการแนะนำเพื่อนให้ สมัครบัตรฯ จะขึ้นอยู่กับจำนวนเพื่อนที่ท่านแนะนำ ซึ่งเพื่อนของท่านจะต้องทำการสมัครบัตรฯ ใหม่ และบัตรฯ ได้รับการอนุมัติ และจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรเครดิตซิตี้ ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 60


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครดิตเงินคืนในโปรแกรมแนะนำเพื่อน ระหว่างวันที่
1 ม.ค. 60 - 28 ก.พ. 60 คลิก
:

:

:
:

ข้อมูลติดต่อของเพื่อนคนที่ 1:

:
:

:

เงื่อนไขโปรแกรม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน:

 • ผู้แนะนำจะต้องให้รายละเอียดของเพื่อนทั้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์กับธนาคารฯ โดยผู้แนะนำต้องได้รับความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจากเพื่อนก่อน
 • ผู้แนะนำที่ร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารซิตี้ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือเป็นผู้ที่ทำการสมัครและรอการอนุมัติ หรือเป็นผู้ที่เคยสมัครบัตรเครดิตธนาคารซิตี้หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ภายในระยะเวลา1 ปี ย้อนหลังนับจากวันที่ทำการแนะนำเพื่อน
 • ธนาคารฯ จะทำการรวบรวมจำนวนเพื่อนที่ท่านแนะนำให้เปิดบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ หรือสมัครและได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ระหว่าง
  1 พ.ค. 60 – 30 มิ.ย. 60 พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีของกำนัลดังต่อไปนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์ รางวัลสำหรับผู้แนะนำ
ผู้แนะนำมีบัตรซิตี้ ผู้แนะนำไม่มีบัตรซิตี้ สิทธิ์สะสมแลกของรางวัล
บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ หรือ บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ เครดิตเงินคืน 2,000 บาท บัตรกำนัล 2,000 บาท 1 สิทธิ์
บัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่นๆ ยกเว้น ซิตี้เอ็ม วีซ่า คลาสสิค
(ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่น)
เครดิตเงินคืน 800 บาท บัตรกำนัล 800 บาท 1 สิทธิ์
ซิตี้ เรดดี้เครดิต เครดิตเงินคืน 800 บาท บัตรกำนัล 800 บาท 1 สิทธิ์
ซิตี้ ไพรออริตี้ - - 1 สิทธ์
บัญชีซิตี้โกลด์ รายละเอียดและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก รายละเอียดและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก 2 สิทธิ์


  จำนวนสิทธิ์สะสมสำหรับแลกรางวัล รางวัลสำหรับผู้แนะนำ
  สะสมครบ 5 สิทธิ์ รับ 100,000 คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก


  เงื่อนไขการรับของกำนัลและเครดิตเงินคืน:

 • ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืนท่านละ 800 บาทหรือ 2,000 บาท ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทบัตรที่เพื่อนสมัคร หากทั้งสองท่านได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต โดยทางธนาคารฯ จะทำการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ภายในวัน 60 วัน หลังจบโปรแกรม และสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเข้าบัตรเฉพาะท่านที่ยังคงสมาชิกภาพบัตรฯ และมีประวัติการชำระเงินที่ดีเท่านั้น
 • ถ้าหากผู้แนะนำไม่ได้รับการอนุมัติ แต่ผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติ ผู้แนะนำจะได้รับบัตรกำนัลมูลค่าเทียบเท่ามูลค่าเครดิตเงินคืน ตามเงื่อนไขข้างต้น
 • ในกรณีที่ผู้แนะนำ แนะนำเพื่อนมากกว่า 1 สิทธิ์แต่ไม่ถึง 5 สิทธิ์ จะได้รับเป็นเครดิตเงินคืน หรือบัตรกำนัลตามตารางข้างต้น
 • ผู้แนะนำจะได้รับ รับ 100,000 คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก เมื่อสะสมครบ 5 สิทธิ์ จากการแนะนำเพื่อนสำเร็จภายในวันที่ 1 พ.ค.– 30 มิ.ย. 2560
 • ในกรณีที่ผู้แนะนำ แนะนำเพื่อนมากกว่า 5 สิทธิ์ ผู้แนะนำจะได้รับทั้งของรางวัล และเครดิตเงินคืน ตัวอย่างเช่น ผู้แนะนำสะสมได้ครบ 6 สิทธิ์ ผู้แนะนำจะได้รับ 100,000 คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก และได้รับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์ ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนสมัครตามตารางข้างบน
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธินับเฉพาะจำนวนเพื่อนที่ไม่ได้ถือบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตประเภทใดๆอยู่ในปัจจุบัน (สมัครบัตรฯใหม่) และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และนับเพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้นสำหรับเพื่อนของผู้แนะนำที่สมัครมากกว่า 1 บัตรฯ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เครดิตเงินคืน และ สิทธิ์สะสมแลกของรางวัล สำหรับผู้แนะนำที่มีสัญชาติสหรัฐอเมริกาเนื่องด้วยเหตุผลทางภาษี
 • ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำ (1) เปิดบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ และ (2) สมัครบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ผู้แนะนำจะได้รับสิทธิ์สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ (1) และ (2)
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธินับจำนวนผู้ที่เปิดบัญชีไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ หรือ สมัครเฉพาะบัตรฯ ที่ออกโดยสาขาของธนาคารซิตี้แบงก์ในประเทศไทยเท่านั้น โดยบัตรเครดิตซิตี้เอ็ม วีซ่า คลาสสิค จะไม่นับรวมสำหรับโปรแกรมนี้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด

 • สำหรับท่านที่ได้รับของกำนัลพิเศษ

 • เจ้าหน้าที่ของทางธนาคารฯ จะติดต่อแจ้งรายละเอียดและขอ Big ID ภายในวันที่ 31 ส.ค. 60
 • คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิกแอร์เอเชียบิ๊กภายใน 7 วันทำการหลังจากท่านได้แจ้ง Big ID กับ เจ้าหน้าที่แล้ว
 • คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊กมีอายุ 3 ปี รับจากวันที่ได้รับ และไม่สามารถโอน หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก กรุณาติดต่อแอร์เอเชียบิ๊กโดยตรง และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือคืนได้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับของรางวัลให้ติดต่อที่ผู้ให้บริการสินค้าโดยตรง กรณ๊นี้คือ กรุณาติดต่อแอร์เอเชียบิ๊กโดยตรง
 • ทางธนาคารฯ อาจจะทำการตรวจสอบกลับไปยังเพื่อนที่ท่านแนะนำ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบของรางวัลและเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีหากผู้ได้รับการแนะนำยืนยันว่าไม่รู้จักกับท่าน
 • ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกให้รางวัลผู้แนะนำที่ทำการแนะนำเพื่อนก่อน ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำคนเดียวกันถูกนำแนะจากหลายท่านธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการอนุมัติ แต่ธนาคารฯ จะแจ้งให้ทราบถึงจำนวนทั้งหมดของผู้ที่ท่านแนะนำที่เปิดบัญชีไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ และ/หรือสมัครบัตรเครดิตและได้รับการอนุมัติจากธนาคารฯ
 • ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยโปรดติดต่อร้านค้าที่ให้บริการโดยตรง
 • มูลค่าของของรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนแนะนำเพื่อน รวมถึงคะแนนสะสม, บัตรกำนัล, เครดิตเงินคืน และสินค้า/ของกำนัล ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ธนาคารซิตี้แบงก์มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายโดยเปิดเผยมูลค่าของรางวัล ซึ่งถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินให้กับกรมสรรพากรตามกฎหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่แจ้งแหล่งที่มาและมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ พร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง และสามารถขอใบยืนยันมูลค่าของรางวัลได้จากธนาคารฯ เพื่อใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งเปลี่ยนแปลง แก้ไขกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายครั้งนี้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • Promotion code: DBPM54
 • สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ 1588

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการแนะนำเพื่อนให้เปิดบัญชีซิตี้โกล์ดและบัญชีซิตี้ ไพออริตี้

 • สถานะซิตี้ ไพออริตี้ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท
 • สถานะซิตี้โกล์ด หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
 • ผู้ถูกแนะนำต้องเป็นลูกค้าใหม่ ซึ่งไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีเงินลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคารฯ มาก่อน
 • การเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือการเปิดบัญชีเงินลงทุนกับธนาคารฯ ด้วยเงินใหม่ หมายถึง ที่มาของเงินที่นำมาลงทุนต้องเป็นเงินที่มาจากนอกธนาคารฯ การลงทุนที่เป็นเงินที่โยกย้ายจากบัญชีในธนาคารฯ ไม่ถือว่าเป็นเงินใหม่
 • ผู้ได้รับการแนะนำจะต้องรักษาสถานะซิตี้โกล์ดหรือสถานะซิตี้ไพออริตี้ไว้จนถึงวันที่ผู้ได้รับการแนะนำได้รับของรางวัล
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ได้กับบุคคลอเมริกัน