บริการเงินสด สั่งออนไลน์

รับเงินได้ไวภายใน 1 วัน พร้อมรับเครดิตเงินคืน 1% จากยอดทำรายการ

บริการเงินสด สั่งออนไลน์

Click for Cash บริการเงินสด สั่งออนไลน์ ให้คุณสามารถเบิกเงินสดได้ทันใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์

สิทธิพิเศษนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ที่ทำรายการเบิกเงินสด สั่งออนไลน์ผ่าน www.citibank.co.th เท่านั้น

คลิกปุ่ม “เงินสด สั่งออนไลน์” เพื่อสมัครบริการเงินสด สั่งออนไลน์

ทดลองสร้างแผนทำรายการ และจำลองการผ่อนชำระ คลิกที่นี่

ขั้นตอนการสมัคร

สมัครบริการเงินสด สั่งออนไลน์ สะดวก รับเงินสดทันใจ เพียงทำรายการผ่าน www.citibank.co.th

ทำรายการโดยการ log-in สู่ระบบ Citibank Online:

 1. Log-in ผ่าน Citibank Online โดยใช้ User ID คลิกที่นี่. (หากยังไม่มี User ID สามารถสร้างได้ทันทีโดย คลิกที่นี่)
 2. เมื่อเข้าสู่ระบบ Citibank Online ให้เหลือ "บริการทางบัญชี" (แถบเมนูด้านบน) และเลือก "บริการเงินสด สั่งออนไลน์"
 3. กรอกจำนวนเงิน ระยะเวลาผ่อนชำระและหมายเลขบัญชีออมทรัพย์ ที่ต้องการให้โอนเงินเข้า
 4. ทางธนาคารฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่านภายใน 1 วันทำการ

ทำรายการโดยการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ:

 1. คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ
 2. กรอกชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ 
  ติดต่อกลับ จำนวนเงิน และระยะเวลาทำรายการที่ต้องการ
 3. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ภายใน 1 วันทำการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • บริการนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารฯกำหนดเท่านั้น
 • การพิจารณาและการอนุมัติ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่นำเสนอ ขึ้นอยู่กับสถานภาพบัญชี ยอดวงเงินคงเหลือของผู้ของใช้บริการในขณะนั้น ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติและวงเงินอนุมัติให้เป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของธนาคารฯ
สิทธิประโยชน์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • บริการนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารฯกำหนดเท่านั้น
 • การพิจารณาและการอนุมัติ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่นำเสนอ ขึ้นอยู่กับสถานภาพบัญชี ยอดวงเงินคงเหลือของผู้ของใช้บริการในขณะนั้น ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติและวงเงินอนุมัติให้เป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของธนาคารฯ